Als coach kan ik bij jou aansluiten.

Waar loop je tegenaan in het werk of privé, in de zorg, kunst of sport? 

Sociale psychologie en pathologie, een aanvulling in jouw wens naar verandering in gedachten of gedrag. Doelgericht  werken als team.

 

Jij bent de regisseur.

Wie ben ik?

Wat ik vooral heb geleerd is om naar mensen te luisteren en iedereen in zijn of haar waarde te laten. Eerlijkheid en transparant met elkaar omgaan zijn voor mij de basis voor een goede interactie. Dat is ook de werkwijze die ik hanteer. We zijn elkaars gelijke en gebruiken elkaars capaciteit om oplossingsgericht te werken. Het kan zijn dat accepteren hierin een grote rol speelt.

Wat is mijn achtergrond en wat neem ik daarvan mee in mijn aanpak als zelfstandig coach?

Een greep uit de doelgroepen waar ik mee gewerkt heb: professionals uit de zorg, vrouwen, ouderen, jong adolescenten, Sinti en Roma kinderen, vluchtelingen, straatmensen, dak- en thuislozen, gehandicapten en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Mijn werkervaring heb ik grotendeels opgedaan in Nederland, daarnaast deed ik veldwerk in: Macedonië, Frankrijk, Italië, Griekenland en Canada.

 

De onderwerpen en thema’s waar ik mee gewerkt heb, zijn o.a.: professionalisering in de zorg, persoonlijkheidsstoornissen, verslavingsproblematiek, rouwverwerking, seksualiteit en de maatschappelijke norm, trans-gender en gender-gerelateerde onderwerpen, zelfstandigheid en empowerment en grootstedelijk problematiek.

 

Mijn werkervaring komt vooral uit de zorg, het maatschappelijk werk en het sociaal werk.

Bij onder meer de volgende organisaties: Vluchtelingenwerk Nederland (Arnhem e.o.), Kwintes (een organisatie voor begeleiding van mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek, Amersfoort), een verzorgingshuis (Madeleine Boxmeer, Noord Brabant), een wijkteam (Wijkteam Amersfoort), de Nico Adriaans Stichting (voor begeleiding van dak- en thuislozen en mensen met o.a. verslavingsproblematiek, Rotterdam).

Ik heb gewerkt als o.a. persoonlijk begeleider, groepsleider, manager wonen, maatschappelijk werker en adviseur/coach.

Individuen en groepen liggen mij beide.