Zeer gedegen en situationele aanpak. Ondersteuning bij Stress en Burn- out gerelateerde klachten.

Een fasen traject in nauwe samenwerking met werkgever en werknemer. 

Duidelijkheid voor alle partijen.

Relatie en herstel gerichte werkmethode.

Effectief en betrouwbaar.

 

 

 

Baten voor het werkproces:

 •  Standaardmethodes worden aangescherpt en opgefrist
 •  Door herverdeling effectiever werken
 • Creativiteit wordt beter benut ten behoeve van de kwaliteit van het werk
 • Sterke kanten  in de vorm   van kennis, vaardigheden en ervaring 
 • Meer flexibiliteit onder medewerkers
 • Ontwikkelen interesses en  inzetbaarheid
 • Tijdswinst levert concrete besparingen op
 • Kwaliteit van het werk stijgt 

Bij groepswerk is de groepsrelatie uitgangspunt.

 

Taal, kunst en sport zijn elementen in de trajecten die we met elkaar aangaan.

 

Tijdens een individueel werknemers traject ligt de basis in vertrouwen en diepgang.

Ik kom graag op de werkvloer en zie daar hoe een team functioneert en in welke werkomgeving.

Daardoor wordt een traject helemaal toegespitst op het bedrijf, de afdeling, het team.

De elementen in het leven die leiden naar geluk, zingeving en groei komen aan bod.

 

Door gebruik van wetenschappelijke kennis met methoden voor bevordering van welbevinden, positieve emoties, persoonlijke groei en krachten, wordt coaching effectiever.

 

Jobcrafting / loopbaancoaching, begeleiding bij transities, conflicthantering, professionaliseren van teams zowel op het gebied van psycho - pathologie als ook sociale vaardigheden liggen binnen de mogelijkheden.

 

Baten voor collega’s of het team:

 • Sociale relaties worden versterkt
 • Collega’s weten elkaar beter te vinden
 • Collega’s helpen elkaar om het werk    gedaan te krijgen
 • Onderlinge betrokkenheid bij het werk is  groter
 • Positieve invloed op de ontwikkeling    van andere collega’s
 • Meer begrip voor elkaars persoonlijke   doelen en opstelling in het werk

 

 

 

contactgegevens:

Wencke Coach voor werk en privé
telefoon: 06 574 86 258

e-mail: info@wenckecoach.nl

Kvk nummer: 80566693

 

 

 

Zowel op de werkvloer als in een inspirerende buitenruimte.

 

Samen aan de slag in een project door te schilderen. Eropuit in de natuur. Een thema bespreken. Trainen voor een bedrijvenloop. Maaltijd koken. Werken aan een gezamenlijk doel. 

 

Denk aan:

- Jobcrafting

- Samenwerking

- Werkfactoren als werkdruk, controle, waardering, verbinding.

- Motivatie

- Coping en conflictstijlen

- Denkpatronen

- Grenzen bewaken of juist verkennen en oprekken